Mijn favorieten

ATENZIJLSTRA verhuis checklist

Een complete checklist voor als u gaat verhuizen.
1. Zodra u weet wanneer u gaat verhuizen
Huur oude woning opzeggen.
Huur oude garage opzeggen.
Oude woning te koop aanbieden.
Hypotheek regelen.
Verhuizing telefoon aanvragen bij PTT.
Met bewoners nieuwe huis afspraken maken over al of niet overnemen van vloerbedekking, gordijnen, antennes e.d.
Informeren naar mogelijkheden van huursubsidie.
Informeren naar mogelijkheden voor huurgewenningsbijdrage.
Verhuisverlof regelen met werkgever.
Informeren naar mogelijke vergoeding verhuiskosten.
Informeren naar mogelijkheden belastingaftrek verhuiskosten.
Maten nieuwe huis opnemen (zie ook onder "Wat u van uw nieuwe huis moet weten").
Automatische overschrijvingen wijzigen of stopzetten.
Werkster opzeggen.
Glazenwasser opzeggen.
Erkende Verhuizer bellen en offerte vragen.
Afspraak maken met Erkende Verhuizer.
Bij inkopen rekening houden met a.s. verhuizing.
Verhuisbericht halen bij postkantoor en invullen.
Verhuisbericht opzenden aan PTT.
Beginnen met alles op te ruimen wat u beter niet mee kunt nemen naar de nieuwe woning.
 
A. Bovendien als u in een andere plaats gaat wonen:
Vestigingsvergunning aanvragen bij de Gemeente waar u gaat wonen.
Stadsplattegrond of streekkaart kopen (sommige gemeenten hebben er ook een gratis voor nieuwe bewoners!).
Zelf eens gaan rondkijken in de buurt waar u gaat wonen.
 
B. Bij de Gemeente waar u gaat wonen informeren naar:
Scholen.
Winkels.
Verenigingen.
Kleuteropvang.
Gezinszorg.
Maatschappelijk werk.
Medisch-opvoedkundig bureau.
Consultatiebureaus.
Oppascentrale.
Openbaar vervoer.
Systeem ophalen huisvuil.
Onroerend goed-belasting.
Bepalingen voor het plaatsen van schuren.
Bepalingen voor het plaatsen van schuttingen.
Bepalingen voor het plaatsen van antennes.
Aansluitmogelijkheden centrale antenne.
Voorschriften rond het schilderen aan de buitenkant van uw nieuwe woning.
Parkeervoorschriften caravans e.d.
Voorschriften gebruik balkons.
Hondenbelasting.
Aanlijngebod voor honden.
 
2. Vier tot twee weken voor u gaat verhuizen
Lijst maken van te verzenden adreswijzigingen (zie ook onder "Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?").
Voldoende adreswijzigingen halen bij het postkantoor.
Nieuwe adresgegevens op de adreswijzigingen invullen (met de hand of, als het er veel zijn, laten indrukken).
Alvast beginnen met adreswijzigingen te adresseren.
Nieuwe visitekaartjes bestellen.
Nieuw briefpapier bestellen, enveloppen niet vergeten.
Huisarts inlichten.
Tandarts inlichten.
Specialist(en) inlichten.
Apotheker inlichten.
Ziekenfonds inlichten (alleen bij verhuizing naar een plaats buiten het werkgebied van uw ziekenfonds, anders is een adreswijziging voldoende).
Gemeentesecretatie inlichten.
School inlichten.
Kinderen aanmelden bij nieuwe school(scholen).
Bank inlichten.
Nieuwe postbus aanvragen.
Verzekering huis en inboedel inlichten.
Levensverzekering inlichten.
Pensioenfonds inlichten.
Autoverzekering inlichten.
Schoolverzekering inlichten.
Eventuele overige verzekeringen inlichten.
Afsluiten elektra oude woning regelen.
Afsluiten gas oude woning regelen.
Afsluiten waterleiding oude woning regelen.
Aansluiten elektra nieuwe woning regelen.
Aansluiten gas nieuwe woning regelen.
Aansluiten water nieuwe woning regelen.
Afspraak maken met elektriciën voor weghalen lampen en apparaten in oude woning.
Afspraak maken met gasfitter voor losmaken gasapparaten in oude woning.
Afspraak maken met elektriciën voor nieuwe woning.
Afspraak maken met gasfitter voor nieuwe woning.
Afspraak maken voor weghalen TV-antenne.
Afspraak maken voor plaatsen TV-antenne op nieuwe woning.
Afspraak maken voor schoonmaken nieuwe woning.
Afspraak maken voor reiniging tapijten (meteen in nieuwe woning laten bezorgen).
Leesportefeuille opzeggen en wijzigen.
Naamplaatje laten maken.
Nog veel meer opruimen, wat eigenlijk niet mee hoeft naar de nieuwe woning.
 
3. De laatste twee weken voor de verhuizing
Opvang kleine kinderen op de verhuisdag regelen met familie en vrienden.
Opvang huisdieren op de verhuisdag regelen.
Huismeester inlichten.
Overdracht sleutel oude huis regelen.
Afspraak maken over laten branden verwarming oude huis.
Overdracht sleutels nieuwe huis regelen.
Zo nodig sleutels bij laten maken.
Afspraak maken over laten branden (of aansteken) verwarming in nieuwe huis.
Spaarzegels plaatselijk winkeliers inwisselen of cadeau doen aan buren of kennissen.
Postbus opzeggen.
Sleutels postbus inleveren.
Geleende boeken terugbrengen.
Geleend tuingereedschap teruggeven.
Andere van buren geleende zaken teruggeven.
Bibliotheekboeken terugbrengen.
Belangrijke papieren, die u niet direct nodig hebt, in een bankkluisje opbergen.
Kostbare sieraden e.d. in een bankkluisje opbergen.
Beginnen met inpakken (zie onder "Inpakken-uitpakken").
Adreswijzigingen versturen.
Alles wat u niet meer mee wilt nemen naar het nieuwe huis opruimen, weggeven of b.v. via een kleine advertentie in de plaatselijke krant te koop aanbieden.
 
4. De laatste paar dagen voor de verhuizing
Nieuwe huis schoonmaken.
Vloerbedekking losmaken.
Vaste lampen afnemen.
Gordijnen (behalve op slaapkamers) afnemen.
Leveranciers inlichten.
Postbode inlichten.
Bezorgers krant inlichten.
Zo nodig antenne(s) van het dak(laten) halen.
Alles inpakken, wat u beslist niet op het laatste moment nodig hebt.
Makkelijke maaltijden in huis halen voor de avond voor de verhuizing en voor de verhuisdag zelf.
Controleren of er voldoende koffie in huis is.
De laatste ophaaldag van de Gemeentereiniging gebruiken om alles mee te geven wat nog kwijt moet.
Trommel wasmachine (laten) vastzetten.
Zorgen dat er voldoende geld/betaalcheques bij de hand zijn.
 
5. Op de laatste dag en avond voor de verhuizing
Kinderen naar logeeradres brengen.
Huisdieren naar logeeradres brengen.
Koelkast afzetten en leegmaken.
Diepvriezer op de koudste stand zetten.
Koelkast drogen.
Uitneembare meubelen uit elkaar halen.
Proberen plaats voor verhuiswagen te reserveren met eigen auto en auto van bevriende buren.
Afscheid nemen van buren.
Laatste dingen inpakken.
Bijtijds naar bed gaan.
 
6. Op de verhuisdag zelf
Tijdig opstaan.
Laatste zaken in de laatste dozen pakken.
Laatste gordijnen afnemen.
Alle sleutels aan een draadje in de handbagage.
Medische papieren in de handbagage.
Geld en betaalcheques in de handbagage.
Zolder controleren op vergeten spullen.
Schuur controleren op vergeten spullen.
Alle kamers controleren op vergeten spullen.
Reserve-zekeringen elektra in de handbagage.
Meterstanden opnemen.
Gas afsluiten (behalve als gasverwarming blijft).
Elektra afsluiten (behalve als stroom nodig is voor verwarming die blijft branden).
Waterleiding aftappen in de winter (ook als het niet vriest).
Alle ramen en deuren goed sluiten.
Sleutel afgeven aan de huismeester.
Nog even naar de buren wuiven en vertrekken.
 
Als er problemen zijn direct met uw Erkende Verhuizer overleggen. Hij zal u deze gehele dag graag met raad en daad terzijde staan. Daarvoor heeft hij de kennis en ervaring.
7. Na aankomst in de nieuwe woning
Kamers "merken" (zie "inpakken-uitpakken-handig en verstandig").
Alles zoveel mogelijk meteen op de juiste plaats laten neerzetten.
Alle uitgepakte zaken meteen op eventuele verhuisschade controleren.
Afrekenen met uw Erkende Verhuizer en in overleg met de voorman, zijn medewerkers niet vergeten.
Op tijd eten.
Een kamer zo snel mogelijk "bewoonbaar" maken.
Slaapkamergordijnen ophangen.
Koelkast en vrieskist even rust geven alvorens aan te sluiten.
Trommel wasmachine (laten) losmaken.
 
8. Na de verhuizing
Kinderen ophalen.
Meubelen op hun plaats zetten.
Alles uitpakken, wat in kasten gaat.
Overige dozen uitpakken.
Naambordje aan de deur schroeven.
Huisdieren ophalen.
Eventuele verhuisschade melden aan uw Erkende Verhuizer (zie Verhuisvoorwaarden art. 12).
Kontakt opnemen met uw Erkende Verhuizer over de lege verhuisdozen.
Eventuele schade aan de woning met de verhuurder regelen.
Kennismaken met de nieuwe buren.
Kennismaken met de nieuwe huismeester.
Verhuiskaart inzenden naar de Gemeentesecretarie.
Sleutel nieuwe postbus ophalen.
Adres in paspoort laten veranderen.
Adres op rijbewijs laten veranderen.
Kennismaken met de nieuwe school(scholen).
Controleren of de post nagezonden wordt.
Nieuwe automatische overschrijvingen regelen.
Eventueel ontdooid diepvries zo snel mogelijk opmaken.
Als er ondanks verzonden adreswijziging toch nog post naar uw oude adres gaat: briefje sturen aan de afzenders. Een adreswijziging zonder meer helpt dan kennelijk niet of wordt b.v. niet aan alle afdelingen doorgegeven.
Als de verhuizing prettig is verlopen de naam van uw Erkende Verhuizer onthouden en bij gelegenheid aan kennissen en collega's noemen als zij verhuizen gaan.
 
A. Wie moeten allemaal weten waarheen u verhuist?
uw werkgever.
Familie.
Vrienden en kennissen.
Uw buren (oud en nieuw).
Goede collega's.
Zakenrelaties.
De gemeente, waar u nu woont.
De gemeente, waarheen u verhuist.
Uw huisarts.
Uw specialist(en).
Uw tandarts.
Uw ziekenfonds.
Uw apotheker.
Uw ziektekostenverzekering.
Uw autoverzekering.
Uw levensverzekering.
Andere verzekeraars.
De Kruisvereniging.
De bank.
De notaris.
Vaste leveranciers.
De school (scholen) van uw kinderen.
Organisatoren van cursussen, waar u aan deelneemt.
Uw begrafenisverzekering/vereniging.
Uw garage.
Alle verenigingen waar uw lid van bent.
Alle verenigingen waar uw huisgenoten lid van zijn.
Uw vakbond.
Uw politieke partij.
Uw dagbladen (afdeling abonnementenadministratie).
Uw tijdschriften (afd. abonnementenadministratie).
Uw omroepvereniging.
Uw boekenclub.
De uitgever van de kunstagenda (oud en nieuw).
De Nederlandse Hartstichting.
Andere charitatieve organisaties waar u lid van bent.
Kerk of levensbeschouwelijke instelling waar u lid van bent.
Postorderbedrijven waar u wel eens wat koopt.
Leveranciers, die u regelmatig folders op naam toesturen.
Leveranciers, die u regelmatig uitnodigen voor de vooropruiming.
De inspecteur der Directe Belastingen.
De inspecteur der Indirecte Belastingen (als u daarmee te maken hebt).
Het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting.
Het Ministerie van Defensie, afd. Dienstplicht.
De (nieuwe) eigenaar van de oude woning.
 
B. Wat u vooraf moet weten van uw nieuwe huis
Hoogte, breedte en lengtematen van alle kamers en andere ruimte.
Breedte van alle deuren.
Afstand van deuren tot de hoeken van de muur, waar ze in zitten.
Hoogte en breedte van alle ramen.
Mogelijkheden om zonwering te bevestigen.
Hoogte van muurtjes onder de ramen.
Beschikbare ruimte voor de koelkast.
Beschikbare ruimte voor gasfornuis.
Plaats aansluiting Centrale Antennesysteem en afstand tot de plaats waar u radio en TV wilt plaatsen.
Aantal en plaats stopcontacten.
Voorschriften van de huiseigenaar.
Voorschriften van de gemeente voor plaatsing antennes.
Wanneer de gemeentereiniging langskomt.
Is er aansluiting op het gasnet of niet.
Heeft uw nieuwe huis aansluiting op Stadsverwarming?
Wanneer is de schoorsteen voor het laatst geveegd?
Is er een speciale aansluiting voor elektrisch koken?
Is het houden van huisdieren in uw nieuwe woning toegestaan (zowel bij huur- als koopflats is dit soms verboden!).
Kan de verhuizer tot voor de deur komen?
Is er een hijsbalk aanwezig?
Is er een lift beschikbaar voor de verhuizing?
 
C. Inpakken - Uitpakken Handig en verstandig
Overleg het inpakken in ieder geval met uw Erkende Verhuizer.
Begin met inpakken, zodra u de verhuisdozen in huis hebt. Er gaat meer tijd in zitten dan u denkt.
Geef elke kamer in het nieuwe huis een nummer.
Noteer op iedere verhuisdoos wat er in zit plus het nummer van de kamer, waar hij naar toe moet.
Als u verhuisdozen te kort denkt te komen: bel uw Erkende Verhuizer.
Kleding kunt u zo uit de kast in speciale garderobedozen hangen.
Kastjes e.d. op slot doen, sleutel aan een draadje in de handbagage.
Boeken verdelen over verschillende dozen. Open ruimte opvullen met lichte spulletjes.
Flessen rechtop in dozen. Brandbare of op ander manier gevaarlijke stoffen apart houden.
Vraag uw Erkende Verhuizer hoe u breekbare zaken het beste kunt inpakken. De verzekering tegen breuk geldt als regel alleen, als uw Erkende Verhuizer ook het inpakken heeft verzorgd!
Rol tafelzilver e.d. in papier van de keukenrol. Dan krast het niet.
Pak geen scherpe dingen bij kwetsbare zaken zoals b.v. grammofoonplaten.
Pick-uparm vastzetten, element apart opbergen.
Wasmachine alleen laten verhuizen met vastgezette trommel.
Spiegels en schilderijen niet inpakken: uw Erkende Verhuizer weet er raad mee.
Kleine planten bij elkaar in een doos zetten. Grote planten niet inpakken, daar zorgt de Erkende Verhuizer voor.
Alles wat niet in dozen gaat van plaketiket of label voorzien en het nummer van de ruimte waar het heen moet er op zetten.
Bij aankomst in het nieuwe huis deze nummers meteen op de deurposten van de kamers aanbrengen!
Vraag uw Erkende Verhuizer advies, als u ergens mee zit. Hij is er voor en heeft het allemaal al eens eerder meegemaakt!.