Mijn favorieten

Actualiteit 13 februari 2013

13 februari 2013
Maatregelen woningmarkt op een rij

Er is een akkoord over de woningmarktEr is een akkoord over de woningmarktANP
  • De btw op renovatie gaat van 21 procent naar 6 procent. Deze maatregel geldt voor een jaar en gaat in op 1 maart.
  • De huren stijgen, boven de inflatie, geen 6,5 procent, maar maximaal 4 procent. De precieze percentages hangen af van het inkomen. 
  • De verhuurdersheffing voor woningcorporaties daalt van 2 miljard naar 1,75 miljard.
  • Mensen kunnen een tweede hypotheeklening afsluiten tot de helft van de waarde van de woning en een looptijd van 35 jaar. Die tweede lening kan niet van de belasting worden afgetrokken. 
  • Er wordt 150 miljoen euro in een fonds voor energiebesparing gestopt.
  • Er komt 50 miljoen euro vrij voor een speciaal fonds voor startersleningen; was 20 miljoen euro.
  • Huurders die er op inkomen achteruit gaan, krijgen onder bepaalde omstandigheden huurverlaging.
  • De huurhoogte wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde. Punten gaan de huur bepalen.
  • Het wordt aantrekkelijker gemaakt om lege kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte.
  • Institutionele beleggers krijgen meer ruimte om woningen van corporaties te kopen.
 7 februari 2013

Het kabinet gaat bezien of de plannen voor de woningmarkt kunnen worden aangepast.

Dat bevestigen bronnen aan NU.nl na berichtgeving van RTL.Minister Stef Blok (Wonen) is voor de plannen met de hypotheekrenteaftrek, verhuurdersheffing en huurverhoging afhankelijk van het CDA, aangezien PvdA en VVD geen meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Donderdagochtend is er bij de fractie van het CDA, voorafgaand aan het debat over de huurverhoging, topoverleg geweest tussen Blok, minister Dijsselbloem (Financiën), CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma en CDA-Kamerlid Raymond Knops.

Verzacht

Tijdens het overleg hebben Buma en Knops duidelijk gemaakt dat zij de plannen alleen kunnen steunen als de plannen rond verhuurdersheffing en huurverhoging worden verzacht. 
Volgens de christendemocraten dreigen met de kabinetsplannen de investeringen door de corporaties helemaal stil te vallen.
Mogelijk is er in het overleg ook gesproken over de hypotheekrenteaftrek. Het CDA in de Eerste Kamer riep Blok al eerder op om de aflossingsregels te versoepelen. Dijsselbloem liet weten dat dit niet kan, omdat Brussel Nederland dwingt om de hypotheekregels aan te scherpen.

Haast

Blok heeft haast, want de wet om de huren te kunnen verhogen moet op 1 juli al in werking treden en vanwege de voorbereiding al op 1 maart door beide Kamers zijn aangenomen.
Huishoudens tussen de 33.614 en 43.000 euro gaan 2,5 procent meer huur betalen, inkomens boven de 43.000 6,5 procent.

Verhuurdersheffing

De oppositie liet eerder deze week al weten moeite te hebben met het behandelen van deze wet, omdat over de invulling van de verhuurdersheffing pas later in de maand duidelijkheid komt.
Deze verhuurdersheffing moet jaarlijks twee miljard opleveren van de woningcorporaties. De oppositie wil de verhoging en de heffing in samenhang kunnen beoordelen.
"Eigenlijk worden we in een debat gedwongen dat we helemaal niet kunnen overzien", aldus Knops dinsdag. 
Hij stelde toen al voor de verhuurdersheffing te verlagen. "Voor elke miljard dat de corporaties kunnen investeren, kunnen ze twintig miljard lenen om de bouwcapaciteit te versterken."

Eerste Kamer

De Eerste Kamer floot Blok eind vorig jaar al terug over de verhuurdersheffing. Volgens de Senaat moet de minister eerst duidelijk maken hoe het investeringspeil van de woningcorporaties na invoering van de heffing op niveau kan blijven.
Blok zegde toe hier voor 1 maart duidelijkheid te geven. Hij heeft altijd gezegd dat de twee miljard die de verhuurdersheffing moet opleveren overeind staat.
 
Bron: www.nu.nl